Wat doen we?

Kiki heeft als vrijwilligster een aantal keren mogen werken en leven in Nepal. Het land met zijn kinderen heeft haar hart veroverd.

Fantastisch om te zien hoe de mensen iets van hun leven proberen te maken, schrijnend om te merken hoe moeilijk dat soms is. Ouders, voedsel en educatie zijn helaas niet voor elk kind een vanzelfsprekende zaak.

Op school zag Kiki kinderen die ontzettend graag willen leren, maar die elk jaar weer de kans lopen om de school te moeten verlaten door gebrek aan geld. Ze ontmoette kinderen die op straat zijn gezet, omdat hun ouders niet voor hen konden zorgen en daardoor geen kans hadden op goed onderwijs. Wanneer je met en tussen deze kinderen leeft, kun je niet terug naar huis en ze vergeten. Deze kinderen mogen niet op straat belanden!
Middels deze stichting hopen we dit te kunnen voorkomen.                

Het belangrijkste doel van Stichting Mina is het kunnen bieden van educatie voor kansarme kinderen in Nepal. Daarnaast is er behoefte aan voedsel, kleding, onderdak en medische zorg. Bovendien is aanschaf van lesmateriaal nodig om te kunnen voorzien in goed onderwijs. De kosten om een kind naar school te kunnen laten gaan zijn zo'n 400 euro per jaar. Daarmee worden schoolgeld (incl. examengelden), schooluniform, schoenen, schooltas, schriftjes, potloden en andere leermiddelen betaald. Op de pagina "Doneren" wordt meer in detail aangegeven hoe dat geld wordt besteed. 

Dit ideaal, de kinderen van dit prachtige land te ondersteunen, is een van de doelen van Stichting Mina. Stichting Mina is vernoemd naar Mina, één van de kinderen uit een kindertehuis. Inmiddels is ze een sterke, jonge, werkende vrouw geworden. Een voorbeeld voor al die andere kinderen wiens leventje soms zo moeilijk begint, maar die ook recht hebben op een toekomst!

Visie

De visie van Stichting Mina Kinderprojecten is dat alle kinderen op de wereld een kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen.

In principe probeert Stichting Mina haar doelstelling te realiseren op iedere plek in de wereld waar hulp noodzakelijk is. Om praktische redenen is besloten om hulp te verlenen aan ontwikkelingslanden in Azië, met name Nepal omdat daar een groot gebrek aan goede scholing voor kansarme kinderen is.

Leven in een land als Nepal is in vele opzichten anders, maar niet minder goed dan leven in een westers land. Het is dan ook niet de bedoeling om ontwikkelingslanden te 'verwestersen', maar slechts om kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen op een manier die past in de traditie en cultuur van het land.

Kinderen moeten een kans krijgen om zich te ontplooien, zodat zij zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun leven. Want leven is meer dan slechts het ondergaan van je lot.

Wat is educatie?

De educatie die Stichting Mina wil bieden is kwalitatief Engelstalig onderwijs dat gericht is op begrip en toepasbaarheid in plaats van het huidige Nepalese onderwijs waar stampwerk en kopieerwerk de boventoon voeren.

Wat zijn kansarme kinderen?

Kansarme kinderen zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet de kans op ontwikkeling krijgen die ze verdienen. Nepal telt vele duizenden straatkinderen en 3 miljoen kinderen leven in grote armoede. Daarom moeten zij werken om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor zij geen kans op scholing hebben.

Daarnaast zijn er veel kinderen die verdwijnen of in de prostitutie terecht komen. Voor veel kinderen ligt de nadruk op overleven, niet op educatie.

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter: René Clarijs
Prof. dr. René Clarijs is een expert in het (internationale) jeugdbeleid. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Sint-Petersburg (Rusland), hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid en betrokken bij jeugdprojecten in de VS, Zuid-Afrika, een aantal Oost-Europese landen en via Stichting Mina ook voor kinderen in Nepal.

Secretaris/penningmeester: Karel Verhoeven
Karel is jurist en lang werkzaam geweest binnen Hogeschool Eindhoven als docent en later als marketing manager en lid directieteam Academie Ondernemend Management. Small Business en Retail Management waren belangrijke aandachtsgebieden daarbij.
Al vanaf het begin van zijn studietijd had Karel veel belangstelling en aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving, met name gehandicapten, gevangenen en ouderen.
Kansen bieden aan kinderen middels Stichting Mina sluit naadloos aan bij zijn interessesfeer.

Bestuurslid en beheerder website: Bouke Lolkema
Bouke heeft meer dan twintig jaar als officier bij de Landmacht gediend, waarna hij als delivery manager gewerkt heeft bij een bedrijf wat zich richt op implementatie van klantbeheersystemen. Tegenwoordig is Bouke actief als ZZP'er en verzorgt maatwerkreizen naar bergachtige gebieden én wildlife fotoreizen, met als specialisatie Nepal. Ook als reisleider voor bergwandelreizen is Bouke actief en met al zijn reizen over de hele wereld blijft Nepal toch voor hem bestemming nummer 1 (dat mag ook wel als je inmiddels meer dan 20 keer in Nepal bent geweest).

Oprichtster en adviseur van het bestuur: Kiki Soeters
Na haar eindexamen VWO heeft Kiki 5 maanden in een kindertehuis in Nepal gewoond en gewerkt, waar ze verliefd is geworden op het land en vooral de bevolking. Kiki studeerde pedagogische wetenschappen en is na het behalen van haar bachelor teruggegaan naar Nepal voor 3 maanden om Engelse les te geven op een school voor kansarme kinderen.
In 2003 heeft Kiki vanuit Nepal Stichting Mina opgericht omdat ze voor langere tijd iets wilde betekenen voor de kinderen daar.
Na haar afstuderen heeft Kiki in de jeugdzorg gewerkt in Amsterdam Bijlmer, met multi problem gezinnen en kinderen met gedragsproblemen. Nu is zij werkzaam binnen de GGZ jeugd als behandelaar en diagnosticus. In 2018 heeft ze haar diploma leerkracht basisonderwijs gehaald. Daarnaast is Kiki 5 jaar werkzaam geweest als vrijwiller voor stichting Heppie, die vakanties organiseert voor kinderen die het op de een of andere manier moeilijk hebben.
Kinderen in de knel, onderwijs en reizen zijn de rode draad geweest in het leven van Kiki.