Doneren

Voor slechts € 400 per jaar kan een kind onderwijs genieten, wat voor veel mensen in Nepal een onoverkomelijke financiële barrière betekent! Met deze € 400 per jaar, wordt voorzien in:
Schoolgeld (inschrijving, maandelijkse bijdrage, examengelden):€ 240, -
Verblijfskosten (inclusief maaltijden): € 70,-
Schooluniform: € 35,-
Schoenen: € 20,-
Leermiddelen: € 25,-
Schooltas: € 10,- 

Vergroot de kansen van een kansarm kind en maak uw donatie over op NL 12 INGB 0003 6357 52 t.n.v. Stichting Mina Kinderprojecten, te Nijmegen.

Iedere donatie is welkom!! De kansarme kinderen in Nepal zijn u dankbaar!!

Ons streven is om alle donaties volledig ten goede te laten komen van de kinderen in Nepal. Alle overhead-kosten (bijvoorbeeld: ontwerpen en maken folder, ontwerpen en hosten website) worden op een andere manier ingevuld, oa. door sponsoring.

Donateur worden: stort uw donatie op NL 12 INGB 0003 6357 52 t.n.v. Stichting Mina Kinderprojecten.

Stichting Mina Kinderprojecten is een ANBI erkende stichting.

Klik op op de knop "Doneren" om een donatie te doen voor Stichting Mina Kinderprojecten:
(er wordt een nieuwe pagina geopend waarmee je een iDeal betaling kunt doen, waarbij het te doneren bedrag zelf te bepalen is)

Doneren