Doneren

Voor slechts € 400 per jaar kan een kind onderwijs genieten, wat voor veel mensen in Nepal een onoverkomelijke financiële barrière betekent! Met deze € 400 per jaar, wordt voorzien in:
Schoolgeld (inschrijving, maandelijkse bijdrage, examengelden):€ 240, -
Verblijfskosten (inclusief maaltijden): € 70,-
Schooluniform: € 35,-
Schoenen: € 20,-
Leermiddelen: € 25,-
Schooltas: € 10,- 

U kunt de kansen van kansarme kinderen vergroten door uw donatie over te maken op NL 12 INGB 0003 6357 52 t.n.v. Stichting Mina Kinderprojecten, te Nijmegen.

Iedere donatie is welkom, de kansarme kinderen in Nepal zullen u dankbaar zijn!

Alle donaties komen volledig ten goede aan de gesponsorde kinderen in Nepal. Alle overhead-kosten hier in Nederland (bijvoorbeeld: ontwerpen en maken folder, ontwerpen en hosten website) worden op een andere manier ingevuld, o.a. door sponsoring. De kosten die Mina in Nepal maakt om maandelijks alle gesponsorde kinderen en de scholen te bezoeken, worden door Stichting Mina Kinderprojecten aan haar terugbetaald. Dat betreft gemiddeld een maandelijkse bijdrage van 25 euro.

Donateur worden: stort uw donatie op NL 12 INGB 0003 6357 52 t.n.v. Stichting Mina Kinderprojecten.

Stichting Mina Kinderprojecten is een ANBI erkende stichting, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Klik op op de knop "Doneren" om een donatie te doen voor Stichting Mina Kinderprojecten:
(er wordt een nieuwe pagina geopend waarmee je een iDeal betaling kunt doen, waarbij het te doneren bedrag zelf te bepalen is)

Doneren